Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Распоред студената по домовима и дан за преузимање Упута за смештај по домовима

Распоред студената по домовима и дан за преузимање Упута за смештај по домовима:

• 10. новембар – Студентски дом „Никола Тесла“;
• 11. новембар – Студентски дом „Сајмиште“;
• 12. новембар – Студентски дом „Вељко Влаховић“;
• 13. новембар – Студентски домови „Фејеш Клара“ и „23. Октобар“;
• 15. новембар – Студентски дом „Слободан Бајић – А крило“;
• 16. новембар – Студентски дом „Слободан Бајић – Б крило“;
• 17. новембар – Студентски домови „Цар Лазар“;
• 18. новембар – Студентски дом „проф Живојин Ћулум“;
• 19. новембар – Дан за студенте који су били спречени да у свом термину преузму упут за смештај;
• 20. новембар – Дан за студенте који су били спречени да у свом термину преузму упут за смештај.