Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

*** СТАНАРИНА *** – ванредно стање, 02.04.2020

Станарину за студентски дом, студенти нису у обавези да плаћају током трајања ванредног стања.
О начину регулисања ове обавезе, бићете обавештени по окончању ванредног стања.