Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Тумачење статуса продужене године од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије