Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Закључак Владе Републике Србије о прихватању предлога Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Закључак Владе Републике Србије о прихватању предлога Министарства просвете, науке и технолошког развоја да студенти први пут уписани у прву годину основних студија 2010/11, односно 2011/2012. године задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.